Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor elkaar

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samen redzaamheid van bewoners onderling. D66 verbindt bewoners en vrijwilligers onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. D66 streeft naar de optimale samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven