Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een rijke cultuur en historie

We vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van Overbetuwe. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. Evenementen en festivals zoals de Elster Paardenmarkt geven de sfeer in een gemeente weer of genieten zelfs landelijke bekendheid.

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met Overbetuwe. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

Cultuur is DE inspiratiebron voor iedereen