Steun ons en help Nederland vooruit

Veilige wegen

D66 wil de voetganger en fietser als verkeersdeelnemer centraal stellen. We willen dat de veiligheid op straat wordt vergroot door inrichting van 30-km. zones in woon- en verblijfsgebieden; verlichting buiten de bebouwde kom moet maatwerk worden door sensorverlichting. D66 wil in de diverse kernen een verkeerscirculatieplan waarin verkeersveiligheid, doorstroming en parkeermogelijkheden –in overleg met de inwoners en bedrijven- gedetailleerd worden geregeld. Ieder jaar stellen we een top 5 van verkeersincidenten op en we onderzoeken of deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. We willen een mobiliteitsplan dat jaarlijks geëvalueerd wordt. We willen een veilige fietsverbinding over de A325 bij het Katteleger richting Bemmel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018