Steun ons en help Nederland vooruit

Een veilig gevoel thuis en in de buurt

D66 wil dat inwoners door goede voorlichting weerbaar worden gemaakt tegen allerlei vormen van criminaliteit en overlast en dat de openbare ruimte goed onderhouden wordt om verloedering te voorkomen. D66 wil actief voorlichting over preventie van criminaliteit aanbieden en de vorming van whatsapp groepen binnen wijken en buurten stimuleren of deelname aan ‘1dag niet’. D66 wil uitbreiding van het aantal jeugd- en jongerenwerkers om preventief overlast door jongeren te beperken. D66 wil regelmatig controleren bij bedrijven, ook boerenbedrijven of zij voldoen aan alle milieueisen. D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners.D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio.
D66 wil dat gezocht wordt naar een structurele oplossing voor de bezetting van de vrijwillige brandweerposten in Overbetuwe.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018