Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Roel Eefting en ik woon sinds 2004 in Elst. Daarvoor woonde ik in Lent.

Van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, ben ik sinds 1986 actief bij D66. Eerder leidde ik campagnes, inmiddels doe ik nu langere tijd raadswerk. Eerder was ik voorzitter van het bestuur van de Jonge Democraten Gelderland. Waarom? Idealen waarmaken!

D66 is een politieke partij maar bovenal een verzameling mensen met een wereldbeeld van positief vooruitkijken, daar wil ik graag deelgenoot van zijn. D66 maakt zich sterk voor belangrijke onderwerpen zoals een duurzame energietransitie, democratisering van de samenleving, veiligheid, zorg en welzijn en uiteraard goed onderwijs. Vrijheid in verbondenheid tussen mensen staat daarbij centraal.
De optimistische benadering van wereldproblematiek, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid  van het individu, spreekt mij aan. Vanuit deze benadering wil ik mensen betrekken bij politiek en aan hen perspectief bieden.

De Betuwe is een enorm mooi gebied om te wonen. De inwoners voelen zich hier thuis.
De gemeente Overbetuwe staat bol van de mogelijkheden en ik wil zorgen dat de mede inwoners hiervoor ruimte voelen voor initiatief en de kans krijgen om hun ideeën te realiseren. Alles constructief bouwend, met groei en vanuit eigen kracht en mogelijkheden.

Dit alles kan alleen als we als mensen progressief en creatief durven te zijn en nadruk leggen op verbinding en draagvlak. Doorzetten en realiseren is voor mij daarbij een ‘must’.

Als fractievoorzitter ben ik het gezicht voor en naar de inwoners, ik ben er voor u! Voor vragen, creatieve ideeën et cetera contact u mij: 06-25076038.

Roel Eefting.
Fractievoorzitter D66 Overbetuwe

Meer van Roel Eefting