Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Hans van den Moosdijk. Samen met Annemiek en hond Juul woon ik in de Brienenshof. Wij wonen sinds 1993 in Elst en dat tot volle tevredenheid. De Overbetuwe is een prettige gemeente om te wonen met ruimte, een diversiteit aan kernen, veel voorzieningen en twee grote steden op fietsafstand!

Ik ben zelfstandig adviseur op het terrein van woningmarktvraagstukken, voor gemeenten en woningcorporaties. Al lang ben ik betrokken bij de politiek in de gemeente, sinds 2014 als raadslid.

Graag wil ik mijn werkzaamheden als raadslid voor de inwoners van Overbetuwe voortzetten. De afgelopen jaren ben ik vooral betrokken geweest bij het vormgeven van het beleid in het Sociale Domein en bij het opstellen van de Woonagenda van de gemeente Overbetuwe. Ik wil graag dat de inwoners die het nodig hebben de juiste ondersteuning kunnen krijgen. Bijdragen naar draagkracht en het voorkomen van stapeling van eigen bijdragen staan centraal. Om de kosten van zorg en welzijn te beheersen, leg ik de nadruk op het voorkomen van probleemsituaties door preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering.

Voor het wonen in Overbetuwe staan voor mij de versnelling van de woningbouw, voldoende aanbod van huurwoningen en de verduurzaming van de woningen de komende jaren centraal.

Meer nog dan de afgelopen jaren wil ik luisteren naar de inwoners van Overbetuwe en werken aan een grotere zichtbaarheid van D66 in de gemeente. Samen krijgen wij het voor elkaar !

 

 

Meer van Hans van den Moosdijk