Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Zetten

Zetten Zuid:

D66 wil verbreding van de Stationsstraat (tussen de Wageningsestraat en de Veldse Hofstede) met 40 cm voordat Zetten-Zuid wordt ontwikkelen

D66 wil Zetten-Zuid versneld ontwikkelen in combinatie met verkabeling van de hoogspanningsleidingen.

Sport:

D66 stimuleert de ontwikkeling van een sportcampus bij het HPC

Een multifunctioneel centrum in Zetten:

D66 wil de ontwikkeling maatschappelijk vastgoed (toekomst Wanmolen, MFC) stimuleren

Wonen:

D66 wil op de Veldstraat in Zetten een kleinschalige duurzaamheidswijk voor eigen behoefte van de Zettenaren laten realiseren van rond de 50 woningen met een unieke combinatie van Tiny Houses, seniorenwoningen en sociale woningbouw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018