Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Valburg

Leefbaarheid in Valburg

D66 ziet het MFC in Valburg het liefst nog in 2018 gerealiseerd.

De Rail Terminal zal invloed hebben op de leefbaarheid in Valburg. D66 wil erop toezien dat de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden voor de inwoners van Valburg.

We juichen de aanleg van een compensatiebos toe en willen dat graag in samenspraak met bewoners van Valburg realiseren.

Wonen in Valburg

D66 wil graag woningen voor starters in Valburg.

Veiligheid en vervoer in Valburg

D66 wil de kansen voor verbetering van het openbaar vervoer van en naar Valburg benutten en de lijststop weer nieuw leven inblazen.

Samen met bewoners willen we onderzoeken hoe de veiligheid op enkele verkeerspunten verbeterd kan worden.