Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Reeth

De leefbaarheid van Reeth staat zwaar onder druk met de komst van de Rail Terminal Gelderland (RTG)

D66 wil daarom:

  • een goede ontsluiting en doorstroming voor de bewoners van Reeth
  • de cumulatieve effecten van overlast van een RTG beperken voor alle omwonenden
  • dat bewoners worden meegenomen in planontwikkeling

Ook wil D66 dat Reeth kan participeren in een omgevingsfonds van de nieuwe windmolens op Park 15, zodat de bewoners zelf ook kunnen investeren in hun woonomgeving.