Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Oosterhout

Dorpshart met woningen met zorg voor ouderen, sport, ruimte voor school, park en 

D66 steunt de plannen voor het realiseren van het Dorpshart Oosterhout met herbestemming van de R.K. kerk naar dorpshuis met een sportzaal en woonkamer voor ouderen. Voor de haalbaarheid stimuleren wij het samengaan van de horeca. Ook de realisatie woningen voor ouderen, een park, een plein en de reservering voor toekomstig integraal kind centrum (IKC) op het terrein ondersteunen wij.

Windmolens met omgevingsfonds

D66 is voorstander van de  plannen voor de bouw van 4 windmolens op Park 15, mits Oosterhout kan deelnemen in het omgevingsfonds.

Ommetjes in het dorp, een veilige dijk en een alternatief voor lijn 3

D66 stimuleert het inrichten van ommetjes in het dorp die verbinden met omgeving (Uiterwaarden, Park Danenburg, Park 15 en Nijmegen).  D66 wil een veilige ruimte voor bewoners en recreanten op de dijk. D66 wil een goede en veilige verbinding tussen het dorp, Elst en stad als alternatief voor het wegvallen van buslijn 3

Samen nadenken over de toekomst van Oosterhout

De leefbaarheid van Oosterhout staat onder druk door alle ontwikkelingen rondom het dorp. D66 wil samen met bewoners van Oosterhout een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen waarin verbinding en verhouding met stad, industrie en groen aandacht krijgt.

Sport en bewegen

D66 wil activiteiten voor ouderen en voor jongeren, ook in samenwerking met Nijmegen blijven stimuleren

Goede bereikbaarheid

D66 wil een goede verkeersdoorstroming en een veilige en snelle verbinding voor fietsers van Elst en Oosterhout naar Nijmegen en vice versa, ook in de toekomst.