Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Heteren

Dorps rivieren ommetje

D66 steunt het plan voor een ‘Dorps rivieren ommetje’  in het dorpsontwikkelingsplan (DOP) van Heteren: ‘Centrum aan de rivier’ . We willen dat in overleg met de bewoners  in aansluiting op de herinrichting van de Kastanjelaan wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een ‘Dorps rivieren ommetje’ inclusief een wandelbruggetje vanaf de kop van de Flessenstraat.

Centrumplan ‘Hart voor Heteren’

D66 wil het Centrumplan Hart voor Heteren snel ontwikkelen met de nodige winkels en andere voorzieningen en wil hierover in contact blijven met de Dorpsraad en bewoners.

Herontwikkeling Zuidrand

Ook voor de Zuidrand wil D66 graag dat in overleg met de Dorpsraad en dorpsbewoners een visie wordt uitgewerkt om dit terrein opnieuw te ontwikkelen.

Dorpshuis

D66 steunt het vormgeven van het Dorpshuis, eventueel door deze functie te combineren met De Bongerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018