Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Elst

Elkaar kunnen ontmoeten in je eigen wijk

We vinden de sociale cohesie in Elst belangrijk en daarom willen we graag een onderzoek naar de behoefte van Multifunctionele Centra, waar jonge en oude mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Gratis parkeren

We zijn trots op ons bruisend winkelhart in Elst. Natuurlijk willen we dat parkeren in het centrum van Elst gratis blijft, zodat bezoekers en inwoners graag naar het centrum blijven komen.

Multifunctioneel sportcentrum

Bewegen is belangrijk en de Helster is aan renovatie toe. D66 ziet het als een kans om er meteen een multifunctioneel sport- en recreatiecentrum van te maken, zodat we ook voor de toekomst en toekomstige generaties klaar zijn.

Kansen voor het Land van Tap

Het land van Tap biedt veel kansen voor het centrum, D66 wil graag samen met omwonenden en ondernemers naar een integrale ontwikkeling.

Groen en bewegen in Elst

Groen, buiten bewegen en welzijn hangen nauw met elkaar samen. D66 wil de mensen in Elst uitnodigen om te bewegen en te genieten van het groen: daarom wil D66

  • in overleg met omwonenden en de wijkraad het Galemapark herontwikkelen
  • speelvoorzieningen in Westeraam-Oost versneld aanleggen
  • recreatieve routes voor voetgangers en fietsers tot een netwerk maken en aankleden met bankjes
  • een aantrekkelijke en veilige verbinding maken voor (winkelende) bezoekers van Elst tussen Station (perron 2) en Parkeergarage en de horeca en winkels van Elst
  • een Cruyff Court realiseren in Westeraam.

Goede bereikbaarheid behouden

De bereikbaarheid van Elst is goed, dat wil D66 graag zo houden.