Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Herveld en Andelst

Het dorpse karakter behouden

D66 Overbetuwe vindt het belangrijk dat in Herveld-Andelst ondanks de recente uitbreidingen het dorpse karakter blijft behouden. Het verenigingsleven en de lokale initiatieven in Herveld-Andelst zorgen ervoor dat het dorpse karakter blijft bestaan en zorgen voor eenheid binnen dorp. D66 Overbetuwe vindt het belangrijk dat deze initiatieven blijven bestaan en dat de gemeente ervoor waakt dat deze niet verloren gaan door het beschikbaar stellen van de bij de dorpse cultuur passende ruimte.

Een multifunctioneel centrum waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten

D66 Overbetuwe vindt het belangrijk dat de bewoners van Herveld-Andelst na het verdwijnen van het Hofplein op de Hoge Hof een plek houden waar men elkaar kan ontmoeten op een laagdrempelige manier. Het nieuwe multifunctioneel centrum zou hier een uitgewezen plek voor zijn. D66 Overbetuwe wil ervoor waken dat dit een plek wordt waar faciliteiten voor jong en oud zijn, er mogelijkheid is tot het nuttigen van simpele warme middagmaaltijd en er een huiskamergevoel heerst. Aansluitend is het belangrijk dat het multifunctioneel centrum goed bereikbaar is voor de minder mobiele mensen in het dorp.

In je eigen dorp kunnen (blijven) wonen

D66 Overbetuwe vindt het belangrijk dat er voor jongeren en minder vermogenden de kans bestaat om in het eigen dorp te (blijven) wonen. D66 Overbetuwe wil duurzame huurwoningen in Herveld-Andelst stimuleren en wil invloed uitoefenen op het realiseren van huurwoningen voor jongeren en ouderen op de plek waar de Hoge Hof nu staat.

Onderhoud aan de openbare ruimte

Herveld Andelst is een prachtig dorp om te wonen en dat willen we koesteren. Bewoners van Herveld Andelst geven aan dat het onderhoud aan de openbare ruimte beter kan. Samen met bewoners willen we kijken waar daar het onderhoud beter kan en hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018