Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 april 2013 woensdag 27 maart 2013 dinsdag 12 maart 2013 donderdag 10 januari 2013

Kamerlid Paul van Meenen bezoekt basisschool Elst

Donderdag bezocht Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs voor D66 in de Tweede Kamer, basisschool Stap voor Stap in Elst. Reden is dat Paul van Meenen aangaf in het vakblad Kader Primair voor schoolleiders bao, veel expertise te bezitten over het voortgezet onderwijs, het HBO e.d. en relatief minder van de problematiek van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 december 2012
Boerderij Lingezegen: En nu vooruit!

Boerderij Lingezegen: En nu vooruit!

D66 is warm voorstander van Boerderij Lingezegen, een centrum voor Natuur & Zorg met een mix van maatschappelijke en educatieve elementen. In oktober 2010 heeft de Raad de bereidheid uitgesproken om het burgerinitiatief Stichting Boerderij Lingezegen financieel te steunen. Daarbij zijn randvoorwaarden gesteld, zoals een sluitende begroting en voldoende samenwerkende partijen, waaraan…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 december 2012
Natuur, natuurlijk!

Natuur, natuurlijk!

Natuur geeft je de ruimte. Natuur betekent vrijheid. Ontsnappen aan de drukte en genieten van een mooie omgeving. Natuur is ook ontspanning. En een schone omgeving. Natuur levert ons grondstoffen, lekker fruit en schone lucht. Natuur zorgt voor banen. Land-, bos- en tuinbouw zijn belangrijke sectoren van onze economie. Maar zonder…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 november 2012
Bekostigd leerlingenvervoer alleen voor leerlingen met een beperking

Bekostigd leerlingenvervoer alleen voor leerlingen met een beperking

D66 Overbetuwe vindt dat bekostigd leerlingenvervoer alleen bedoeld is voor leerlingen met een beperking; niet voor vervoer naar religieuze scholen buiten de gemeente. D66 is van mening dat ouders/verzorgers die op grond van geloof of levensovertuiging zelf de keuze maken voor regulier basisonderwijs buiten de eigen gemeente, hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben en daarmee…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 november 2012 woensdag 3 oktober 2012 donderdag 13 september 2012 woensdag 20 juni 2012
Nu vooruit met het kernenbeleid

Nu vooruit met het kernenbeleid

De gemeenteraad heeft het ‘Evaluatierapport kernenbeleid 2005-2011’ en de ‘Nota van uitgangspunten kerngericht werken 2012-2015’ aangenomen. Met een belangrijk amendement ten aanzien van de uitgangspuntennota. De laatste evaluatie van het kernenbeleid was in 2005. Dat is alweer 7 jaar geleden en wij vinden dat veel te lang geleden. De maatschappij is volop…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 april 2012
Eigen soos voor Zettense jeugd

Eigen soos voor Zettense jeugd

Donderdag 5 april is de nieuwe jongerenruimte in De Wanmolen geopend. Vele jaren was er geen eigen plek voor de jeugd in Zetten. Ook in het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) kwam de wens om een jeugdsoos nadrukkelijk naar voren. Deze wens is nu dan eindelijk in vervulling gegaan. De ontmoetingsruimte moet jongeren een toegankelijke…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 maart 2012
Geen tunnelvisie voor Goederenvervoer Oost-Nederland

Geen tunnelvisie voor Goederenvervoer Oost-Nederland

De D66 fracties langs de spoorlijnen tussen Elst en Oldenzaal hebben een gemeenschappelijke zienswijze ingediend op de onderzoeksopzet voor de MER Goederenvervoer Oost-Nederland. Daarin wordt gevraagd om voor het vervoer van goederen naar Duitsland niet alleen te kijken naar het bestaande spoor, maar het onderzoek ook uit te breiden met alternatieven, zoals het vervoer over…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 februari 2012 vrijdag 3 februari 2012