Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 september 2021

D66 in de Gemeenteraad van 7 September

In de Gemeenteraad van 7 september  heeft  D66 Overbetuwe een actieve rol aangenomen.

– zwembad- Het college heeft ons bijgepraat over de plannen voor het multifunctionele sportcentrum in Elst. Het programma van eisen is verbeterd in goed overleg met de toekomstige gebruikers. Er zijn wel zorgen over de toename van de bouwkosten. Het college gaat uit van 3% bouwkosten stijging. Maar we weten dat dat niet realistisch is. En als het centrum veel duurder wordt, zullen we daardoor meer dan de geplande 780.000 euro per jaar vrij moeten gaan maken in onze begroting. En die 780.000 euro is al veel geld.

We willen het MFC heel graag, maar we willen ook realistisch blijven. Het zal dan ook pas de komende jaren duidelijk worden of we het nieuwe MFC kunnen betalen. Zoals het er nu uit ziet in de meerjarenbegroting roept dat bij ons vragen op waar we van de wethouders graag helderheid over verkrijgen in de raadsvergadering van 5 oktober 2021.

We vinden het verstandig om ook al na te denken over een plan B. Wat als we het (nog) niet kunnen betalen: passen we dan het programma van eisen aan, of is nog een jaar uitstellen dan weer een optie of zijn er nog creatieve oplossingen te bedenken? D66 is daar liever op voorbereid mede omdat de provincie Gelderland over onze schouder actief meekijkt.

En …… we zijn het volmondig met de ChristenUnie eens dat er een duurzaam dak op het gebouw moet komen. Wat ons betreft zullen we een amendement van de CU op dit terrein dan ook van harte ondersteunen.