Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 januari 2021

Gemeenteraad neemt motie aan van D66 Overbetuwe over de Peperstraat in Oosterhout.

Op dinsdag 26 januari heeft de Raad unaniem de motie van o.a. D66 Overbetuwe aangenomen om tot een verkeersveilige Peperstraat te komen.
Al jaren is bij herhaling door de inwoners van Oosterhout aangegeven dat de Peperstraat veiliger moet. De beruchte ‘bocht bij de chinees’ is er een van, maar ook het ontbreken van een trottoir op het zuidelijk deel en de aansluiting op de Oosterhoutsestraat en het feit dat niet iedereen zich aan de snelheid van 30 km per uur houdt, zijn herhaaldelijk aangekaart door de dorpsbewoners.
Zeker nu er meerdere nieuwbouwwijken op deze straat ontsloten worden is het hoog tijd deze straat aan te pakken. In het oorspronkelijke plan werd alleen het zuidelijk deel van de Peperstraat aangepakt.
Gisteravond is beloofd met passende maatregelen te komen voor de hele Peperstraat, in goed overleg met de aanwonenden.