Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2020

Alleen gaat sneller, samen …….kom je verder.

Behandeling Programmabegroting 2021

 

WAARDE RAADSLEDEN, MEVROUW DE VOORZITTER, GEACHT COLLEGE, 

NIETS IS MEER WAT HET LIJKT, NIETS IS MEER STANDAARD, HET ALLEDAAGSE, ……. DE TOEKOMST EN …….. DE IMPACT DIE DE HUIDIGE SITUATIE OP ONS LEVEN, ECONOMIE EN GEMEENTE HEEFT”.

 

De bokser Muhammed Ali heeft ooit gezegd: ‘Diegene die geen lef toont om risico’s te nemen, bereikt niets in het leven.’ 

D66 Overbetuwe vindt dat onze gemeente goed op weg is naar de mooiste aantrekkelijkste Betuwse gemeente van Nederland. Hopelijk blijft zij ook de goedkoopste en …… wij vinden dat het College lef toont in deze Programmabegroting 2021. Complimenten aan alle ambtenaren en het college.

De financiën MOETEN ONS INZIENS op ORDE ZIJN EN BLIJVEN, welke route de gemeenteraad ook kiest. Het citaat van onze wethouder Financiën van vandaag baart ons in deze grote zorgen: “De provinciaal vertegenwoordiger heeft in dat gesprek verteld dat hij van mening is dat ons begrotingssaldo niet structureel sluitend is.”

 

Wethouder Verkeer is zich bewust van de veranderingen in verkeersdeelneming (elektrische fietsen, toename scooters etc) waardoor er een gemeentelijk mobiliteitsplan gaat komen. Alleen maar lof daarvoor. We verwachten dan ook dat de wethouder onze motie ‘verkeersveiligheid en actief luisteren naar inwoners’ zal omarmen.

IN DEZE UITZONDERLIJKE TIJD IS HET ZAAK DAT HET COLLEGE ZICH ER NIET TE GEMAKKELIJK VANAF MAAKT.

 

Overbetuwe moet bezuinigen en staat daarin niet alleen. D66 OVERBETUWE VINDT DE VERHOGING VAN DE O.Z.B. BELASTING EN DE VERHOGING VAN DE TARIEVEN VOOR GRONDSTOFFEN VERWERKING (OOK WEL AFVAL GENOEMD) EXORBITANT. 

Het bezuinigingspakket zou een verzameling van (kleinere) maatregelen moeten zijn waarmee geprobeerd wordt om te bezuinigen met zo min mogelijke stijgende lasten voor de inwoners in de Overbetuwe. Wij zullen dan ook de amendementen ‘Hogere kostendekking leges omgevingsvergunningen’ en ‘Inflatie methodiek niet voorrekenend van O.Z.B.’ op dit punt steunen.

 

D66 Overbetuwe wil echt iets anders:

• D66 wil samen met het College en raad blijven zoeken naar instrumenten om de sociale woningbouw in onze gemeente echt te versnellen.

• Duurzaamheid bevorderen zonder meer kosten, onze ‘duurzaamheidsmotie wasbare luiers’ is daar een mooie aanzet toe.

• D66 wil dat er echt werk wordt gemaakt om ons sociale domein op orde te krijgen. Het duurt echt te lang, het gaat veel te langzaam waardoor de kosten onverminderd hoog blijven………en de feitelijke doorontwikkeling en toezeggingen van de wethouder……….daar wachten we nog steeds op. 

 

WIJ MAKEN ONS OOK ZORGEN OVER DE INTERNE AMBTELIJKE ORGANISATIE BIJ HET ONDERDEEL ZORG EN WELZIJN. LOST DIT OP, IS ONZE SERIEUZE OPROEP. 

 

Zorgen

Maar we hebben ook een andere grote zorg: onze inwoners staan centraal. Staan in de dossiers van de afgelopen twee jaar de inwoners echt centraal? Hoe duidt het College het gebrek aan communicatie en samenwerking dat wij bijna wekelijks vanuit de samenleving vernemen? 

Op het gebied van communicatie en participatie moeten we als gemeente nog veel leren. De oplossing hebben we bij toeval gevonden. 

 

De aankomende invoering van de omgevingswet vraagt op dit gebied een andere manier van denken. We moeten daarvoor criteria ontwikkelen hoe we de kwaliteit en kwantiteit van participatie kunnen beoordelen en daarmee tegelijk handvatten geven aan de ontwikkelaars van plannen die dit zelf moeten organiseren. Deelt het college onze oplossing?

 

Afsluiting

Mevrouw de voorzitter, collega’s, college, het gaat naar omstandigheden goed in onze gemeente. 

Maar …….de gezamenlijk inspanningen op het terrein van verkeer, duurzaamheid, de openbare ruimte en het sociaal domein, BEHALEN we alleen in nauwe samenwerking met onze inwoners en samenwerkingspartners waarbij proactieve en intensieve communicatie cruciaal is. 

 

Wij willen dit College met nadruk oproepen om met het amendement ‘O,Z,B, verhoging 1,7% i.p.v. nu al 8,7%’ mee te gaan. Voor ons is de route om de O.Z,B. verhoging met een EXTRA 7% zo maar in te voeren absurd. 

 

We willen deze programma begroting steunen maar laten dat ECHT afhangen van de amendementen die wel of niet aangenomen gaan worden. We vragen u als college en alle raadsfracties om hier Muhammed Ali te volgen: toon lef, steun de eerder genoemde amendementen en vooral ook motie ‘Werken aan een meer realistisch budget voor het sociaal domein’.

 

Met vriendelijke groet,

Roel Eefting

Fractievoorzitter D66 Overbetuwe