Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 oktober 2020

D66 Overbetuwe stelt raadsvragen naar aanleiding van Veldzicht in Zetten

De fractie van D66 Overbetuwe heeft de  volgende vagen geformuleerd

Volgens een bericht in Het Gemeentenieuws 15-10-2020 komt er een einde aan de samenwerking tussen de stichting Duurzaam Wonen Overbetuwe en de woonstichting Valburg in het project Veldzicht in Zetten.

 

Volgens een persbericht verstuurt door de stichting Duurzaam Wonen Overbetuwe is een belangrijke aanleiding hiervoor dat in gesprekken met de gemeente Overbetuwe over een bestemmingsplan, de gemeente insisteert op het mogelijk maken van een doorgaande weg door deze autoluwe wijk om een toekomstige ontsluiting van de Lantermansweide te faciliteren.

 

Vraag 1. Is het juist dat vanuit de gemeente Overbetuwe wordt aangedrongen om in het bestemmingsplan “Veldzicht” een doorgaande weg door deze autoluwe wijk te realiseren om een toekomstige ontsluiting van de Lantermansweide te faciliteren.

 

Vraag 2. Op grond van welke visie wordt er voorgesorteerd op woningbouw op de Lantermansweide, terwijl in gesprekken over de schil van Zetten nadrukkelijk (!) werd en wordt afgezien van deze optie.

 

Vraag 3. Is er met de eigenaar van de grond van de Lantermansweide contact geweest over mogelijke woningbouw op deze grond en/of de noodzaak voor een nieuwe ontsluiting ?

 

Vraag 4. Op welk moment denkt het college over deze fundamentele vraag rond de ontwikkeling van Zetten in gesprek te gaan met de gemeenteraad ?

 

Vraag 5. De raad van de gemeente Overbetuwe heeft eerder aangegeven het project Veldzicht graag ontwikkeld te willen zien door Woonstichting Valburg en DWO  met 24 duurzame sociale huurwoningen en koopwoningen in een autoluwe wijk. Wat betekent het beëindigen van de samenwerking voor deze ambities?