Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 mei 2020

D66 motie uitrol 5G netwerk ingetrokken, zelfde resultaat volledig bereikt!

Raadsveragdering gemeente Overbetuwe, 12 mei 2020

D66 motie uitrol 5G netwerk ingetrokken, zelfde resultaat volledig bereikt!

Op de raadsvergadering van 12 mei heeft D66 Overbetuwe samen met BOB en het CDA de motie “Behoud primaat gemeente m.b.t. publieke ruimte bij uitrol 5G” ingebracht. Deze door Hans Kroesen opgestelde motie had als doel om de gemeente de regierol in het publieke domein bij het plaatsen van 5G masten en apparatuur te laten houden.
De reactie van de wethouder op de motie was dat de gemeente al handelt conform de voorstellen in de motie en dat de regie in de publieke ruimte daardoor voldoende aandacht krijgt en geborgd is. Dat gebeurt onder meer door een plaatsingsplan dat de telecombedrijven verplicht zijn jaarlijks bij de gemeente voor te leggen en te bespreken.

Na onderlinge discussie is besloten de motie in te trekken onder toezegging van de wethouder dat er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor de raad. Daarin wordt een toelichting gegeven op de plaatsingsplannen van de telecombedrijven en vooral de afspraken die de gemeente daarover maakt.

Duidelijk is geworden dat we als gemeente Overbetuwe graag de regierol houden in het publieke domein en dat we actief worden geinformeerd over de plaatsingsplannen van de telecombedrijven. We houden door deze insteek en ingetrokken motie zo toch de vinger aan de pols.

Hans van den Moosdijk, raadslid D66 Overbetuwe en Hans Kroesen, burgerraadslid D66