Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

Amendement rekenkamerrapport duurzaamheid D66 Overbetuwe aangenomen.

Overbetuwe en Duurzaamheid

We zijn in de Overbetuwe hard aan de slag met het voorbereiden en nemen van maatregelen op het gebied duurzaamheid. De doelen en voornemens zijn vastgelegd in de routekaart duurzaamheid en de voortgang van de uitvoering wordt regelmatig gemonitord. De Rekenkamer is gevraagd de Overbetuwse aanpak te evalueren.

Dinsdag heeft de gemeenteraad de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport Quickscan Duurzaamheid overgenomen.

Om te zorgen dat ook actief met de bevindingen aan de slag wordt gegaan heeft de raad unaniem, op initiatief van D66, een aanvullend besluit genomen. Hierin vragen we het college om ook actuele, nieuwe ontwikkelingen, denk aan particuliere initiatieven voor zonneparken, mee te nemen bij de herijking van de routekaart duurzaamheid. En we vragen het college om bij het monitoren helder te maken wat de komende tijd wordt gedaan om de doelen te bereiken.

Tot slot hebben we gevraagd om over de voortgang met de raad en de buitenwereld te communiceren en met name behaalde resultaten te melden.

D66 blijft de ontwikkelingen en de uitvoering van de maatregelen op het gebied van de duurzaamheid in de Overbetuwe nauwgezet volgen. We houden u op de hoogte.