Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Overbetuwe helpt de Molukken.

Dinsdag 5 november kon de gemeenteraad € 10.000 beschikbaar stellen voor hulp aan de Molukken en Ambon na de vreselijke aardbeving van 26 september 2019. Na de aardbeving zijn er veel naschokken geweest. Vooral ouderen en kinderen zijn bang en durven niet terug te keren naar hun woningen. De ramp heeft minstens 

41 doden gekost en veel gewonden. Ongeveer honderdvijftig- duizend mensen zijn noodgedwongen geëvacueerd. De voor het eiland noodzakelijke basisvoorzieningen, zoals een ziekenhuis, brug en de universiteit zijn zwaar beschadigd.

 

Overbetuwe en Elst verbonden met Molukse gemeenschap

Elst en de gemeente Overbetuwe kennen een grote Molukse gemeenschap. De eerste inwoners van deze gemeenschap kwamen in 1951 naar Elst, Snodenhoek. Van ver gekomen horen zij nu helemaal bij de Overbetuwse bevolking. Overbetuwe en Elst zijn verbonden met de Molukse gemeenschap en er wonen veel familieleden, vrienden en kennissen van Overbetuwse inwoners. Er loopt nu een landelijke hulpactie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten geadviseerd om geld over te maken aan het Rode Kruis. De gemeenten Gennep en Hoogeveen hebben deze financiële steun ook daadwerkelijk verstrekt.

 

Gemeenteraad wijst steun af

In de vergadering van de Gemeenteraad  van dinsdag 5 november dienden D66, Burgerbelangen (BOB) en PvdA een motie in.

Voor meer informatie.

Het doel hiervan was om een menselijk gebaar te maken voor de Molukken. En om steun uit te spreken voor de Molukse gemeenschap in Overbetuwe. Het voorstel was om € 10.000 beschikbaar te stellen voor noodhulp aan de Molukken. De gemeenteraad wees dit voorstel af. De fracties van CDA (8 raadsleden), Gemeentebelangen (4 raadsleden), VVD (3 raadsleden), GroenLinks (2 raadsleden) en CU (1 raadslid) vonden het geen taak van de gemeente Overbetuwe geld te geven om iets te doen aan de immense gevolgen van deze ramp in de Molukken. D66 (4 raadsleden), Burgerbelangen (2 raadsleden), de PvdA (2 raadsleden), één raadslid van het CDA en twee raadsleden van GroenLinks spraken wel steun uit voor de noodhulp. Na de stemming moest de raadsvergadering worden geschorst, omdat de emoties hoog opliepen.

 

Hoe verder?

D66 Overbetuwe als indiener namens de Molukse gemeenschap vindt het belangrijk om solidair te zijn met de Molukse gemeenschap in Overbetuwe. Zij leveren een waardevolle inbreng aan de Overbetuwse samenleving. Het maken van een menselijk gebaar laat zien, dat wij hun inbreng waarderen en oog hebben voor de bijzondere band van de Molukse gemeenschap met Nederland en Overbetuwe. Juist een gebaar door en vanuit de politiek geeft uitdrukking aan die waardering en verbondenheid. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat ook de inwoners van Overbetuwe in actie komen, geld inzamelen en op die manier invulling geven aan hun band met onze Molukse inwoners, hun buren en vrienden. Dus zowel een bijdrage door de Overbetuwse politiek, als een bijdrage door de inwoners van Overbetuwe (waaronder ook politici). Op korte termijn zullen gesprekken volgen met de Molukse gemeenschap. En ook zullen activiteiten op touw worden gezet om een bijdrage te kunnen overmaken aan het Rode Kruis. D66 zal zeker daaraan proactief bijdrage leveren.