Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 oktober 2019

Creatieve groene huizenplek met behoud historisch zwembad

Het complex De Helster zal over een tijdje met de grond gelijk gemaakt worden. Bij de stationsomgeving zal een supernieuwe De Helster herrijzen. Wat te doen met de vrijkomende grond?

Bovenstaande vraag stelde de fractie van D66 Overbetuwe in een onderzoek aan de omwonenden en gebruikers van De Helster.

De uitkomsten gaven een mooi beeld. De mooie oude bomen aan de Brahmsstraat moeten behouden blijven, ze blijken door oud burgemeester Galama aangelegd te zijn.

De meeste mensen denken dat een mix van functies het beste is: wonen, spelen, recreëren, sport. Niet te grootschalig en niet te hoog met bebouwing in groene setting. Een gesprekspartner gaf aan dat het Dommelbad in Eindhoven behouden was als historische plek en daar nu atelierruimte omheen zit. Iets voor het binnenbad van De Helster kregen we als suggestie mee.

De meeste gesprekspartners waren het eens dat de nieuwe functie wonen dient te hebben mits geen hoogbouw en niet alleen sociale huur (behoud balans/diversiteit inkomensgroepen). Dat er enthousiast werd meegedacht bleek wel op de meerdere suggesties dat het belangrijk is dat de boel na sluiting niet verpauperd en dus snel afbreken en iets nieuws realiseren van belang werd gevonden. Het behoud van de groene uitstraling van de wijk en de speelplek werden ook veelvuldig genoemd.

Of zoals een andere buurtbewoner het formuleerde: “Huidige parkeerplaats handhaven met het bestaande groen of eventueel verkleinen maar de plantsoenen met bomen langs de Brahmsstraat en tennisvelden (thv de ingang) ongemoeid laten.”

Andere uitkomsten zijn dat de drukte qua verkeer in bedwang moet worden gehouden en dat seniorenwoningen niet vergeten mogen worden. De tennisvelden wil men graag behouden en een ontmoetingsplek werd regelmatig als iets extra’s gemeld. Drie gesprekspartners gaven spontaan aan te wachten op een “leuke kroeg”.

Kortom, een succesvol onderzoek met enkele aantrekkelijke suggesties die verder onderzoek vragen.