Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 september 2019

Stemverklaring D66 Overbetuwe addendum externe veiligheid

Raad 3 september 2019

Hans van den Moosdijk

 

De fractie van D66 is altijd tegen de komst van de railterminal in Reeth geweest. We hebben in de afgelopen jaren steeds vastgehouden aan het standpunt nee, tenzij.

Ook de gezamenlijke zienswijze van raad en college op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan van voor de zomer spreekt heel duidelijk uit dat we de RTG liever niet zien komen. Maar als die terminal er toch komt willen wel de randvoorwaarden mee bepalen. Of het nu gaat om bijvoorbeeld verkeersveiligheid of compensatieregelingen voor direct betrokkenen we willen daarover zoveel mogelijk zeggenschap houden.

Met deze grondhouding hebben we ook gekeken naar het voorliggende raadsbesluit. We zijn er van overtuigd dat als we voor dit besluit stemmen we de meeste zeggenschap houden over de voorwaarden waaronder de RTG tot stand komt en straks eventueel gaat functioneren. Door dit besluit maken we het weliswaar mogelijk dat de vergunning voor de RTG kan worden afgegeven, maar houden we via de omgevingsvergunning zeggenschap over bijvoorbeeld openingstijden, toegestane hoeveelheden licht en aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

Zouden we niet instemmen met dit besluit, dan komt de RTG er alsnog en wordt de provincie de vergunningverlenende instantie en kan voorwaarden stellen. Het gemeentelijk beleid doet dan niet ter zaken. We hebben liever dat wij verantwoordelijk worden voor de vergunningverlening en toetsing aan lokale normering. Daarbij komt dat bij niet instemmen de provincie zich  mogelijk niet gehouden voelt aan de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst. We blijven liever in gesprek om in de onderhandelingen met de provincie zoveel mogelijk te regelen voor de bewoners, de inrichting van het gebied en gebruik van de RTG.

Beter voor stemmen en meebeslissen dan tegen stemmen en een electoraal signaal afgeven en uiteindelijk niets meer in de pap te brokkelen hebben.