Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

Kadernota speech Roel Eefting

Kadernota 2020

Een nieuwe burgemeester, een nieuwe frisse start met nieuwe stippen aan de horizon.

Dit college heeft veel opgepakt, dat schept verwachtingen. We wachten met smart op onder meer:
warmtevisie,
voortgang routekaart duurzaamheid,
meerjaren huisvestingsplan onderwijs,
sportnota,
zwembadvisie
en een paar routes waar we als raad uit kunnen kiezen m.b.t. de milieustraten in onze gemeente.

De inwoners van onze gemeente verdienen een mooie en duurzame en ook financieel gezonde gemeente. Zij verdienen een gemeentebestuur
dat er voor hen is en er voor zorgt dat de basisvoorzieningen optimaal zijn en voor iets extra’s zorgt.

Een gemeentebestuur dat handelt vanuit het principe dat zij bovenal de inwoners, de ondernemers en de maatschappelijke
organisaties in staat moeten stellen om hun eigen verantwoordelijkheid en initiatieven goed te kunnen oppakken en uit te
kunnen oefenen. Een voorbeeld is de theetuin ‘t Tobke, die verdient onze steun.

Gelukkig zijn er een hoop zaken waar we trots op kunnen zijn. Onze prachtige Betuwse agrarische landschap, onze ondernemers
en ons brede aanbod van goed onderwijs.

Maar er zijn ook grote zorgen. Zonder een goed huishoudboekje kunnen wij niet zorgen voor de inwoners in onze gemeente
zoals wij, D66 Overbetuwe, dat zouden willen. Daarom blijven wij juist voor onze inwoners, kritisch en scherp. De extra
kosten voor de bouw van het OBC en de financiële onzekerheden over de aankomende nieuwe aanpak in het sociale domein verdienen
al onze aandacht.

Wij als raad hebben de verantwoordelijkheid en het geld van onze inwoners tot onze beschikking en moeten voor hun keuzes
maken. Met beleid dat het mogelijk maakt dat onze bewoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en eigen regie.
De vele potentiële hoge PM posten in de Kadernota baren ons echter zorgen.

D66 Overbetuwe vindt en hoopt met de gehele raad, dat we nu echt een omslag gaan maken naar aanleiding van het Berenschot
rapport. Samen de schouders er onder dan komen we er, D66 Overbetuwe steunt de ingeslagen Deep Democracy weg dan ook van
harte!

Ik zou graag willen afsluiten met ons zelf als Raad.

Het kan niemand ontgaan. Er heerst bij veel Nederlanders het gevoel dat er veel van ze gevraagd wordt, dat ze veel moeten
doen en dat wij, als politiek, weinig oog hebben voor deze zorgen. Laten we niet proberen dat in deze paar minuten te willen
oplossen. Maar het is een reëel punt van ons allen.

Hoe bereiken we deze mensen beter? Hoe laten we hen zien dat we naar ze luisteren en vooral: dat wij hier staan om deze
zorgen te adresseren en hier oplossing bij te zoeken. Voor veel inwoners is deze raadszaal een drempel en dat is eigenlijk
ook best begrijpbaar.

Qua Kadernota wil ik ik benoemen dat D66 Overbetuwe volgend jaar een thema-avond onderwijs gaat organiseren in navolging
van het succes van de duurzaamheids en daarop volgende armoede thema-avond. Verder zien wij kansen in de viering van 75-jaar
vrijheid en hiermee historische projecten in de Overbetuwe waarvan we hopen dat deze een structureel karakter krijgen met
een compliment voor de hedendaagse goede uitvoering en doorzetting van het cultuurbeleid.

Onze motie M17 Stolpersteine zien wij graag aangenomen en die staat los van de 75-jaar viering en hopen dat de eerste Stolperstein
op de bijzondere Tweede Wereldoorlog Joodse herdenkingsdag, woensdag 7 april 2021 gelegd kan worden.

De motie muziek (M18) in de klas (kansen voor iedereen, met name voor kinderen)
en (M16) afvalscheiding op scholen (duurzaamheid, educatie, normen en waarden) en zonder meer (M-15) Tergouw willen we
van harte bij u aanbevelen voor steun.

 

Tekst mede met dank aan D66 Zutphen.