Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Toespraak Roel Eefting tijdens de begrotingsraad van 6 november

Inwoners, collega raadsleden en college van B&W,

Voor ons als fanaten van het dualisme is dit moment het hoogtepunt van 2018. De programmabegroting in een dijk van een gemeente. Alle checks and balances zijn hier aanwezig, zelf met externe kracht van Berenschot. Wij als raad controleren het college. Onze leden doen dat bij ons op de Algemene Ledenvergadering. En ja, natuurlijk, wij allemaal worden door de inwoners gecontroleerd.

Het dualisme is zo ongeveer het belangrijkste middel dat onze democratie kent om macht te controleren en binnen de perken te houden. Je voorkomt belangenverstrengeling, corruptie en uiteindelijk, dictatuur.

D66 gelooft in individuele zelfbeschikking met daar waar nodig sociale cohesie. Dat betekent niet dat de gemeenteraad alles zelf moet doen, maar wel dat inwoners overal zeggenschap over hebben. Onze vertegenwoordigers, of dat nu de 2e Kamer fractie of onze bewindspersonen zijn of wij hier als raadsleden bij elkaar, moeten dus te allen tijde kritisch kunnen worden bevraagd.

Een echte sociaal-liberaal is namelijk altijd sceptisch over het afstaan van macht en zal gezagsdragers altijd openlijk betwijfelen en zoeken naar routes om het nog mooier te maken voor de inwoners.

Het afgelopen jaar heeft het landelijk kabinet en het Overbetuwse college ons veel goeds gebracht. Denk aan het vaderschapsverlof, het klimaatakkoord en de investeringen in onderwijs zo ook de doorontwikkeling daarvan hier in de Overbetuwe. Zo zijn we als raad goed bezig met duurzaamheid, invulling geven aan onze kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol, burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren.

We snappen dat je in een coalitie compromissen sluit. Maar wij hebben ook een gemeenteraad nodig die tegen het college zegt dat dingen beter kunnen en moeten. Een gemeenteraad die zelfstandig met initiatieven komt die voor de inwoners een verbetering betekent.

Wij willen een gemeenteraad die initiatiefrijk samen de handen er onder zet. En toch gebeurt dat niet. Ik vraag u: “gaan we als raadsleden nu met de resultaten van het Berenschot rapport op zak in 2019 er ECHT iets mee doen? Voor de inwoners en ook voor onze eigen locale democratie?

Beste raadsleden, onze taak is onder anderen het controleren van het college. Wij als gemeenteraad zijn het hoogste orgaan binnen onze gemeente. Wij moeten met voorstellen komen. Wij zitten hier maandelijks uren lang met zijn allen bijeen. En maar 120 minuten daarvan zijn maandelijks besteed aan amendementen en moties.

We hopen dat wij als gemeenteraad ons gaan focussen op het evenwicht tussen college en raad en de goede samenwerking met open vizier: positief kritisch opbouwend onderling naar elkaar. De kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de raad verder uitwerkend. Daar gaat D66 in elk geval voor, getuige de vele moties die wij steunen en suggesties om eea aan te passen zodat we ook die aangepaste moties en amendementen kunnen steunen. Samen maken we het verschil. Onze gezamenlijke democratie heeft dat harT nodig.

Kortom stem wijs vanavond en ……. we hopen dat u met alle burgerraadsleden op de Raadszaterdag op 19 januari 2019 aanwezig bent. Democratie leeft! Wij allen zijn daar bij nodig.

Roel Eefting
D66 Overbetuwe