Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 oktober 2018

Motie D66 ‘Adopteer een rotonde’

In de raad  van 2 oktober dient D66 de onderstaande motie in.

 

Inleiding

De gemeente Overbetuwe  bedient zich met de slogan “Betuwe, dijk van een landschap”, die ook terecht gebruikt wordt; Maar aan de rotondes die als visitekaartje bij de toegang en in de kernen gesitueerd zijn zou je dat niet zeggen. Vaak een rommeltje, onkruid en afval enz., veel gemeenten (b.v. Nijmegen) hebben de rotondes laten adopteren of laten huren door bedrijven.

Rotondes behoren feitelijk tot het openbaar groen en hebben zoals gezegd een belangrijke functie.

 

Constaterende dat:

* Onderhoud openbaar groen en een fleurige gemeente onder druk staat;

* Bij de verenigingen in de Gemeente Overbetuwe een tekort bestaat aan

financiële middelen en materialen om voor hen publicitair interessante

rotondes te onderhouden. Denk hierbij aan de rotonde bij het sportpark

De Pas. Zou het niet mooi zijn als die door de scouting of alle Pas

gebruikende verenigingen onderhouden zou worden;

* Het huidige niveau van het groenonderhoud, fleurigheid en aankleding van het openbaar

groen behouden dient te worden maar ook voor verbetering vatbaar is;

* De Gemeente Overbetuwe voor onderhoud van rotondes een substantieel bedrag uitgeeft; * De gemeenteraad en college vaak open staan voor creatieve oplossingen voor

maatschappelijke onderwerpen;

* Het aanzien van het openbaar groen een opwaardering zal krijgen als de verenigingen en

andere (ideële) instellingen het (binnen) kaders naar eigen believen mogen inrichtten

overeenkomstig bijvoorbeeld hun naamsbekendheid.

 

Verzoekt het college derhalve:

*Te onderzoeken of er voor een dergelijk project draagvlak is bij de Overbetuwse

verenigingen en eventueel als tweede route hoveniersbedrijven en (ideële) instelling.

*Of het hedendaagse budget voor onderhoud aan rotondes ten goede kan komen aan de

verenigingen die voor het onderhoud zorgen, en daarmee de toegankelijkheid (contributie)

of de aanschaf van middelen en vrijwilligers (kleine vergoeding) te vergemakkelijken.

*Te streven om de gemeenteraad voor 1 januari 2019 te informeren.