Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 september 2018

Motie “Maak het ommetje Westeraam rond”

D66 Overbetuwe is mede-indiener van deze motie.

Deze motie roept het college om:

  • zo snel mogelijk in 2019 het oorspronkelijke ommetje Westeraam te realiseren;
  • hiervoor het bedoelde Masterplan als uitgangspunt te nemen;
  • in de begroting van 2019 alsnog hiervoor middelen op te nemen en daarmee een concreet voorstel te doen aan de raad over de invulling, planning en realisatie in zo mogelijk 2019.
  • dit zo spoedig mogelijk te communiceren via een Nieuwsbulletin aan alle bewoners van Westeraam en gebruikers van het natuurgebied.