Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2012

Geen tunnelvisie voor Goederenvervoer Oost-Nederland

De D66 fracties langs de spoorlijnen tussen Elst en Oldenzaal hebben een gemeenschappelijke zienswijze ingediend op de onderzoeksopzet voor de MER Goederenvervoer Oost-Nederland. Daarin wordt gevraagd om voor het vervoer van goederen naar Duitsland niet alleen te kijken naar het bestaande spoor, maar het onderzoek ook uit te breiden met alternatieven, zoals het vervoer over water en een betere benutting en aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoorwegnet.

Voor D66 is goederenvervoer over het spoor – zoals nu voorgesteld – nog geen uitgemaakte zaak. Voor deze optie zullen in de verschillende gemeenten naar verwachting veel maatregelen genomen moeten worden. Zoals geluidschermen om hinder van geluid en trillingen op te vangen, en overwegen om de barrièrewerking van het spoor te verminderen.

Fractievoorzitter Ben Ross: “De goederentreinen gaan een grote impact op de leefbaarheid hebben. D66 wil dat er tijdig overlegd wordt met omwonenden. Draagvlak is bij een project met mogelijk zulke ingrijpende gevolgen van het grootste belang”.

Geen visie, geen alternatieven

“De gezamenlijke D66-fracties ondersteunen de noodzaak van goede goederen-verbindingen vanuit Nederland naar het Europese achterland. De huidige onderzoeksopzet voor de MER is echter onvoldoende”, aldus Ben Ross. De visie op de wijze waarop deze Nederlandse route aansluit bij het Europese goederennetwerk ontbreekt. Het beperken van het onderzoek tot slechts een railverbinding is volgens de Democraten onvoldoende.
“De D66 fracties ‘langs de lijn’ willen daarom dat er ook gekeken wordt naar mogelijke andere oplossingen, zoals het beter benutten van de Betuweroute en het gebruik van de binnenvaart”, aldus de bezorgde Ross.

Democraten van Elst tot Oldenzaal

De zienswijze is opgesteld door de gezamenlijke D66-fracties van provincies en gemeenten langs de spoorlijnen tussen Elst en Oldenzaal. Het gaat om de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeenten Overbetuwe, Renkum, Arnhem, Rheden, Zutphen, Lochem, Deventer, Rijssen-Holten, Borne, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Oldenzaal.

De volledige zienswijze kunt u hier lezen.