Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 februari 2012

Nieuwe busroutes Heteren resultaat van dialoog

Overleg tussen bewoners, Dorpsraad, Connexxion en de gemeente heeft geleid tot nieuwe busroutes voor Heteren. De nieuwe situatie geeft een betere bereikbaarheid en minder overlast voor bewoners. D66 is blij met het resultaat dat door de inzet en bereidwilligheid van alle betrokkenen tot stand is gekomen.

 

D66 is geen voorstander van een buskeerlus aan de Steenovenlaan. Het was echter wel verstandig om deze optie open te houden voor het geval er geen geschikt alternatief met Connexxion gevonden zou worden. Wij wilden ook per se voorkomen dat er door de OL Vrouwestraat gereden moest worden. Daarentegen zou de buskeerlus aan de rand van het dorp afbreuk doen aan de fraaie laan en het zou overlast opleveren voor omwonenden.

Belangrijk is dat er een dialoog tot stand kwam tussen bewoners, dorpsraad, Connexxion en de gemeente om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wij drongen er bij de wethouder op aan om tot een definitieve oplossing te komen door de inwoners er nadrukkelijk bij te betrekken en zodoende draagvlak te krijgen voor een duurzame oplossing. Wethouder Frits Witjes heeft zich deze oproep ter harte genomen.

De gesprekken die daarna volgden waren constructief en oplossingsgericht, zodat men er samen is uitgekomen:

• Buslijn 6 krijgt een andere invulling krijgen. De lijn wordt doorgetrokken vanuit Arnhem-Zuid en Heteren naar Renkum en Wageningen, zo is nu het plan. Heteren zal daarmee de gewenste openbaar vervoerverbinding krijgen met de overzijde van de rivier.

• Buslijn 76 krijgt op initiatief van de bewonersgroep en dorpsraad een andere route: Boterhoeksestraat – Steenovenlaan – Randwijkse Rijndijk. Er wordt in één richting als een lus door het dorp gereden met meerdere bushaltes verspreid langs de route, waardoor het dorp beter wordt bediend. Zonder dat er een buskeerlus nodig is aan de Steenovenlaan en tevens komt er een einde aan de overlast die de bewoners van de Bretagnesingel momenteel ondervinden. Zonder extra kosten voor de busreizigers met een abonnement. Door de meerdere bushaltes wordt het voor de gemeente wel duurder, maar een buskeerlus hoeft daarentegen niet aangelegd te worden. D66 vindt het belangrijk dat deze route het meest geschikt is om het busverkeer veilig af te wikkelen.

Voor Heteren is dit een mooie ontwikkeling. Een klein minpuntje is dat de nieuwe route niet eerder kan ingaan dan bij de wijziging van de dienstregeling in december 2012. Heteren moet dus nog wel even geduld hebben.

Rolf LatourRolf Latour, raadslid D66 Overbetuwe.