Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 oktober 2011

Coalitieakkoord in Overbetuwe

De fractievoorzitters van GBO, VVD, D66 en PvdA hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Overbetuwe.

 

Op de foto v.l.n.r: Ben Ross (D66), Jan Terlouw, Gera Koopmans (GBO), Jeroen Joon (VVD), Frans van Beers (PvdA).

De coalitie hanteert onverkort de eerder vastgestelde Toekomstvisie+ als basis voor het beleid dat de gemeente de komende jaren ontwikkelt. Dit wordt verder vormgegeven vanuit het fundament dat is gelegd in het coalitieakkoord “Kernachtig” uit 2010. De 21 opgaven uit de Toekomstvisie+ zijn hierin verbonden binnen 5 samenhangende programma’s: Samenleven, Leren en werken, Wonen, Verkeer, Landschap en Recreëren.

Het coalitieakkoord krijgt de titel: 10+ voor Overbetuwe. Daarmee verwijst de coalitie naar de vijf basisprogramma’s, de vier accenten in de programma’s en dan nog 1+ voor het vertrouwen dat ze in de Overbetuwse toekomst en de coalitie hebben. De ‘tien’ is bovendien een verwijzing naar tien jaar Overbetuwe, de ‘tien+” naar verder gaan na tien jaar Overbetuwe en de ‘+’ naar de toekomstvisie+.