Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 september 2011

D66 betreurt opstappen CDA wethouder

Dinsdagavond heeft de CDA-wethouder zijn functie als wethouder neergelegd.

De fractie van D66 betreurt het onverwachte opstappen van Jan van Baal als wethouder. De fractie blijft eensgezind staan achter de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord.

De huidige drie wethouders zorgen er nu voor dat Overbetuwe niet stil komt te liggen. Onderwijl moet er voortvarend maar zorgvuldig gezocht worden naar een betrouwbare en stabiele coalitie. Want in de komende periode zal de gemeente ook een aantal stevige besluiten moeten nemen om het ‘huishoudboekje’ van Overbetuwe op orde te houden.

De D66 fractie zal zich daar bijzonder voor inspannen en haar verantwoordelijkheid nemen, zoals wij dat altijd gedaan hebben. Daar kunnen de inwoners van Overbetuwe op rekenen. ‘Denken, Durven, Doen!’, dat is en blijft ons motto.

Uiteraard kunt u met vragen of opmerkingen bij ons terecht.

Fractie van D66.